UNTUK DIKONGSI RASAFriday, November 19, 2010

SEJARAH TING.4 @BAB 1

PERBEZAAN MASYARAKAT ZAMAN PALEOLITIK DAN NEOLITIK:

MASYARAKAT PALEOLITIK HIDUP BERPINDAH RANDAH ATAU NOMAD, MANAKALA NEOLITIK MULA MENETAP
MASYARAKAT PALEOLITIK MENJALANKAN KEGIATAN BERBURU BINATANG, MENCARI HASIL HUTAN SERTA MENANGKAP IKAN, MANAKALA MASYARAKAT NEOLITIK BERCUCUK TANAM DAN MENTERNAK BINATANG.
TEMPAT TINGGAL PALEOLITIK DALAM GUA DAN TEPI TASIK. ORANG NEOLITIK TINGGAL DALAM GUA DAN RUMAH YANG DIBINA.
ALATAN PALEOLITIK LEBIH MEMENTINGKAN FUNGSI DARIPADA NILAI SENI. ALATAN NEOLITIK LEBIH LICIN DAN PELBAGAI FUNGSI
MASYARAKAT NEOLITIK MEMPUNYAI PENGKHUSUSAN KERJA, BELUM WUJUD ZAMAN NEOLITIK
NEOLITIK MAHIR MENGHASILKAN TEMBIKAR, PALEOLITIK BELUM MEMPUNYAI KEMAHIRAN
MASYARAKAT PALEOLITIK TINGGAL SECARA KELOMPOK KELUARGA ATAU KUMPULAN KECIL, MASYARAKAT NEOLITIK TINGGAL DALAM KELOMPOK BESAR
AKTIVITI MELEBUR LOGAM DIJALANKAN SEMASA NEOLITIK BERBANDING PALEOLITIK MENGGUNAKAN ALATAN BATU


CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN :

PETEMPATAN YANG KEKAL, CORAK HIDUP LEBIH SISTEMATIK
KEMAHIRAN HIDUP LEBIH BERORGANISASI MERANGKUMI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK.
HIDUP LEBIH STABIL DAN MAKMUR DENGAN SISTEM KELUARGA MENJADI KOMPLEKS KERANA PENDUDUK BERTAMBAH DAN EKONOMI PELBAGAI
SISTEM PEMERINTAHAN, UNTUK MENJALANKAN PENTADBIRAN KETUA MENGGUNAKAN UNSUR MAGIS DAN DIANGGAP WAKIL TUHAN
PENGKHUSUSAN KERJA BERLAKU KESAN KESTABILAN POLITIK.
BERLAKU SISTEM BARTER KEMUDIAN PERDAGANGAN DAN PERTUKARAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BUDAYA DENGAN TAMADUN LUAR
AGAMA DAN KEPERCAYAAN MANUSIA BERMULA DENGAN KEPERCAYAAN ANIMISME.
PERCAYA KUASA GHAIB, MENYEMBAH POKOK DAN MATAHARI.
KEMUDIAN MEREKA BERAGAMA MENYEMBAH LEBIH DARI SATU TUHAN( POLITEISME)


SENARAIKAN CIRI-CIRI RAJA MESIR:
DIPANGGIL FIRAUN
BERKUASA MUTLAK
DIANGGAP SUCI
KETUA HAKIM
KETUA PAHLAWAN
JAWATAN FIRAUN DIWARISI SECARA TURUN-TEMURUN

AMALAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TAMADUN MESIR:

PERCAYA KEPADA KONSEP POLITEISME
PERCAYA KEPADA KEHIDUPAN SELEPAS MATI
TUHAN DIKAITKAN DENGAN UNSUR ALAM
STATUS MAYAT DITENTUKAN OLEH ALAT KEBESARAN YANG DIKEBUMIKAN
MAKAM MAYAT DIPENUHI DENGAN PERALATAN
MAYAT DISERTAKAN DENGAN KELENGKAPAN HARIAN
MAYAT PERLU DIJAGA DENGAN TELITI


TUJUAN BAHASA DAN TULISAN:

MENYEBARKAN ILMU PENGETAHUAN
MENCATAT REKOD AKTIVITI PERTANIAN
MENCATAT REKOD PENGUTIPAN CUKAI
UNTUK DIGUNAKAN DALAM UPACARA RITUAL/KEAGAMAAN
MEMBOLEHKAN PERHUBUNGAN DALAM MASYARAKAT DAN ANTARA MASYARAKAT
UNTUK TUJUAN URUSAN PENTADBIRAN
MENYAMPAIKAN DAN MENCATAT IDEA DAN PEMIKIRAN MANUSIA


SUMBANGAN TAMADUN MESIR:
PEMBINAAN PIRAMID
PENCIPTAAN KERTAS DARIPADA POKOK PAPYRUS
SISTEM TULISAN HIEROGLIF
MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN
ILMU PERUBATAN
PENGUASAAN ILMU MATEMATIK DAN ASTRONOMI
MENGHASILKAN BATU BATA
MENCIPTA SISTEM PENGAIRAN

SUMBANGAN TAMADUN MESIR DALAM PERADABAN DUNIA:

MEMBINA PIRAMID ILHAM IMHOTEP
MENCIPTA KERTAS DARIPADA POKOK PAPYRUS
SISTEM TULISAN HIEROGLIF
DAPAT DIBACA PADA MAKAM DAN BATU
MENCIPTA SISTEM PENGAIRAN
MENUKARKAN KAWASAN PADANG PASIR MENJADI KAWASAN TANAH PERTANIAN
PERKEMBANGAN ILMU MATEMATIK DAN ASTRONOMI
MATEMATIK DIGUNAKAN UNTUK MENGAWAL BANJIR SUNGAI NIL
MENCIPTA KALENDAR 365 HARI SETAHUN
MENDAPAT STATUS YANG TINGGI DALAM MASYARAKAT
MAHIR MEMUMIAKAN MAYAT
MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN
UNTUK KANAK-KANAK DARIPADA KELUARGA ATASAN
PENDIDIKAN SEJAK UMUR YANG RENDAH
DIURUSKAN OLEH RUMAH IBADAT
BERTUJUAN MELAHIRKAN JURUTULIS TERLATIH
MATA PELAJARAN DIAJAR IALAH ILMU GEOMETRI, MATEMATIK DAN SAINS


CIRI-CIRI PEMBENTUKAN BANDAR TERANCANG DI MOHENJO-DARO DAN HARAPPA DALAM TAMADUN INDUS:

BANDAR DIBAHAGIKAN KEPADA DUA BAHAGIAN
BAHAGIAN UTAMA MERUPAKAN PUSAT PENTADBIRAN DAN KEAGAMAAN
BAHAGIAN KEDUA MENEMPATKAN BANGUNAN PENTADBIRAN/TEMPAT MANDI AWAM
TEMPAT KEDUA IALAH KAWASAN PERUMAHAN
BANDAR DI KELILINGI OLEH TEMBOK
TERDAPAT SISTEM KUMBAHAN YANG TERANCANG
SETIAP BLOK DIPISAHKAN OLEH SATU RANGKAIAN JALAN RAYA YANG LURUS
BANDAR-BANDAR BOLEH DIHUBUNGI MELALUI SUNGAI
PERANCANGAN BANDAR DIBANTU OLEH KEMAJUAN ILMU GEOMETRI DAN PEMBINAAN
PERANCANGAN BANDAR HASIL SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA DAN TAMADUN MESIR PURBA
MENGGUNAKAN BATU BATA TANAH LIAT MELALUI PEMBAKARAN SUHU YANG TINGGI
BANDAR DISUSUN BERASASKAN BLOK-BLOK BERBENTU SEGI EMPAT
RUMAH DI BANDAR MEMPUNYAI BILIK MANDI DAN TANDAS
BANDAR DISUSUN DENGAN SUSUN ATUR YANG SISTEMATIK


FAKTOR MASYARAKAT INDUS BERUPAYA MEMBINA BANDAR YANG TERANCANG:
MEMILIKI KEPAKARAN DARI SEGI SUSUN ATUR
FAHAM TENTANG ILMU GEOMETRI
FAHAM TENTANG ILMU MATEMATIK
PERTUKARAN TEKNOLOGI DENGAN TAMADUN LAIN
PENINGKATAN MUTU BAHAN BINAAN
TEKNOLOGI MENGHASILKAN BATU-BATA
MEMBINA SISTEM KUMBAHAN YANG TERANCANG
MAMPU MEMBINA JALAN RAYA YANG BAIK

SUMBANGAN TAMADUN INDUS DALAM PERADABAN DUNIA:
PERANCANGAN BANDAR:-


KEUPAYAAN MEWUJUDKAN BANDAR TERANCANG
NAMA BANDAR MOHENJO-DARO DAN HARRAPA
KEMAJUAN BIDANG ILMU GEOMETRI DAN SENI BINA
MEMBUAT BATU BATA DARIPADA TANAH LIAT MELALUI TEKNIK PEMBAKARAN SUHU TINGGI

SIFAT KETERBUKAAN:-

MEMBUAT HUBUNGAN DENGAN TAMADUN LAIN
HUBUNGAN DENGAN TAMADUN MESOPOTAMIA DAN TAMADUN MESIR
BERLAKU PERTUKARAN TEKNOLOGI

MENGEKPLOITASI KELEBIHAN YANG DIMILIKI:-

UNTUK MEMUDAHKAN KEHIDUPAN
MENGEKPLOITASI SUNGAI INDUS UNTUK MEMAJUKAN KEHIDUPAN
MENJADI PANDUAN GENERASI SETERUSNYA MENGHASILKAN TAMADUN CEMERLANG

ASPEK KEAMANAN:-

MENGAJAR KEPADA DUNIA BAHAWA KEAMANAN ASAS KEKUATAN NEGARA


AMALAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TAMADUN HWANG HO:

KEPERCAYAAN ANIMISME
KEPERCAYAAN POLITEISME
PENYEMBAHAN ROH NENEK MOYANG
MENYEMBAH TUHAN SYURGA DAN TUHAN BUMI
PENYEMBAHAN TERHADAP SUNGAI / BUKIT / GUNUNG
UPACARA PENYEMBAHAN MELIBATKAN MUZIK, TARIAN DAN UPACARA KORBAN
UPACARA PENYEMBAHAN DIKETUAI OLEH BOMOH
JUMPAAN TULANG YANG DIKENALI SEBAGAI TULANG ORACLE
FUNGSI TULANG ORACLE UNTUK MERAMALKAN SESUATU KEADAAN
BOMOH TERLIBAT DALAM UPACARA PENILIKAN DENGAN MELETAKKAN TULANG DI ATAS UNGGUN API
REKAHAN PADA TULANG DITAFSIRKAN DENGAN SESUATU KEJADIAN
PERCAYA KUASA RAJA MERUPAKAN MANDAT DARIPADA TUHAN
PERCAYA KEPADA DEWA SHANG-TI
MEMPERCAYAI SATU KUASA AGUNG YANG DIKENALI SEBAGAI TIEN
MEMPERCAYAI KONSEP YIN DAN YANG
MEMPERCAYAI KONSEP FENG HSUI

UNSUR KEPERCAYAAN TAMADUN HWANG HO YANG MASIH KEKAL:

PEMUJAAN ROH NENEK MOYANG
UNSUR KORBAN MANUSIA TELAH DIGANTIKAN DENGAN MAKANAN/DUIT KERTAS/BARANG PERHIASAN
KONSEP YIN DAN YANG
KONSEP FENG HSUI
AMALAN MENGGUNAKAN KALENDAR DALAM AKTIVITI HARIAN
PENGAMALAN FALSAFAH PERANG SUN TZU DALAM PERNIAGAAN


SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO DALAM BIDANG PERTANIAN:

PEMBINAAN SISTEM PENGAIRAN
TUJUAN MENGAIRI KAWASAN PERTANIAN DAN UNTUK MENGELAKKAN BANJIR
KEMAJUAN TEKNOLOGI PEMBAJAKAN
PENCIPTAAN CANGKUL/ SABIT
PENGGUNAAN BATAS UNTUK TUJUAN TANAMAN
PERUBAHAN SECARA EVOLUSI PENGGUNAAN ALAT PERTANIAN DARIPADA KAYU KEPADA BESI

No comments:

Post a Comment