UNTUK DIKONGSI RASAFriday, November 19, 2010

SEJARAH TING.4 @BAB 2

SISTEM DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI ATHENS :

TERDAPAT DEWAN PERHIMPUNAN DAN MAJLIS
SEMUA WARGANEGARA LELAKI DEWASA BERPELUANG MENJADI ANGGOTA DEWAN PERHIMPUNAN
BERKHIDMAT ANTARA ENAM BULAN HINGGA SETAHUN
DEWAN PERHIMPUNAN BERSIDANG TIGA KALI SEBULAN
SETIAP AHLI DEWAN BOLEH MENGEMUKAKAN CADANGAN TENTANG DASAR KERAJAAN
SEGALA KEPUTUSAN DEWAN DIKENDALIKAN OLEH MAJLIS
DEWAN BERKUASA MELANTIK AHLI MAJLIS, MAJISTRET DAN JURI
DEWAN BERKUASA PENUH TERHADAP AHLI MAJLIS,MAJISTRET DAN JURI
DEWAN PERHIMPUNAN BERFUNGSI MENGGUBAL UNDANG-UNDANG


NEGARA-NEGARA KOTA YUNANI MEMBERIKAN TUMPUAN KEPADA PERDAGANGAN :

BENTUK MUKA BUMI BERGUNUNG-GANANG
TIDAK SESUAI UNTUK PERTANIAN
KEKURANGAN TANAH UNTUK PERTANIAN
PENINGKATAN DALAM PERDAGANGAN DENGAN KAWASAN LUAR
TERUTAMANYA MELALUI JALAN LAUT
MENGHADAPI MASALAH KEKURANGAN MAKANAN
TERPAKSA MENDAPATKAN BAHAN MAKANAN DARI LUAR
ATHENS MENDAPATKAN BEKALAN MAKANAN DARI KAWASAN SELATANNYA DAN DARI LAUT HITAM
ATHENS MENJADI PUSAT PENGUMPULAN BARANG KEPERLUAN DARI TIMUR
DIKELILINGI OLEH LAUT MEDITERRANEAN DAN LAUT AEGEAN

TUJUAN PENDIDIKAN DI ATHENS :

MELAHIRKAN MANUSIA YANG SEIMBANG PENCAPAIANNYA
DARI SUDUT ROHANI DAN JASMANI
MELAHIRKAN MANUSIA YANG CEMERLANG
DAPAT MEMENUHI TUNTUTAN MENTAL DAN FIZIKAL
DAPAT MEMBERIKAN SUMBANGAN KEPADA KESEJAHTERAAN KEHIDUPAN MANUSIA
MATA PELAJARAN YANG DITEKANKAN IALAH SUKAN/ MUZIK/ KESUSASTERAAN/ SENI BERPIDATO/ MEMBACA/ MENGHAFAL/ MENULIS

KESAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN PENINGKATAN TAMADUN YUNANI :

BANYAK SEKOLAH FALSAFAH DIBINA
ATHENS MENJADI PUSAT CENDIKIAWAN YUNANI
LAHIRNYA SEJARAWAN
CONTOHNYA THUCYDIDES DAN HERODOTUS
LAHIRNYA PEMIKIR DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
CONTOHNYA THALES, ANAXIMANDER,HERACLITUS DAN ANAXAGORAS


ORGANISASI SOSIAL DALAM TAMADUN YUNANI DI ATHENS:

PENDUDUK TERBAHAGI KEPADA TIGA KUMPULAN
YANG PERTAMA IALAH WARGANEGARA
YANG KEDUA IALAH BUKAN WARGANEGARA
YANG KETIGA IALAH HAMBA
KUMPULAN PERTAMA MEMPUNYAI HAK DALAM POLITIK
KUMPULAN KEDUA DAN KETIGA TIDAK MEMPUNYAI HAK DALAM POLITIK

ORGANISASI SOSIAL DALAM TAMADUN YUNANI DI SPARTA:

PENDUDUKNYA DIBAHAGIKAN KEPADA TIGA KELAS SOSIAL
KELAS PERTAMA IALAH WARGANEGARA SPARTA TULEN
KELAS KEDUA IALAH PARA PEKERJA / ARTISAN / PEDAGANG
KELAS KETIGA IALAH HELOT
MENGUSAHAKAN TANAH
MERUPAKAN GOLONGAN MAJORITI

SUMBANGAN TAMADUN YUNANI KEPADA TAMADUN DUNIA HARI INI:

MEMPERKENALKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PLATO DENGAN BUKUNYA REPUBLIC
ILMU FALSAFAHNYA MENJADI RUJUKAN AHLI FALSAFAH MODEN
HASIL SASTERANYA DIBACA DAN DIJADIKAN RUJUKAN HINGGA HARI INI
HERODOTUS MERUPAKAN BAPA SEJARAH, KARYANNYA HISTORY OF PERSIAN WARS
THUCYDIDES MERUPAKAN PENGASAS SEJARAH SAINTIFIK KARYANYA HISTORY OF THE PELOPONNESIAN WAR
BAHASA YUNANI DIGUNAKAN DI YUNANI DAN WILAYAH TAKLUK ALEXANDER THE GREAT
PEMBINAAN ACROPOLIS OLEH PERICLES UNTUK TUJUAN KEAGAMAAN
THALES MENGEMBANGKAN ILMU GEOMETRI MESIR PURBA
PYTHAGORAS MEMPERKENALKAN TEOREM PYTHAGORAS
HIPPOCRATES TERKENAL SEBAGAI BAPA PERUBATAN
ARCHIMEDES TERKENAL DENGAN TEORI ISI PADU AIR DAN GRAVITI
PTOLEMY ADALAH TOKOH ASTRONOMI YUNANI
MENYEBARKAN KEBUDAYAAN HELLENISTIK
LAHIRNYA SUKAN OLIMPIK

FAKTOR TAMADUN INDIA MAJU DALAM AKTIVITI PERDAGANGAN:

TERDAPAT PUSAT PERDAGANGAN PENTING
CONTOHNYA ANGA, KALINGA DAN KARUSA
BANYAKNYA BARANG DAGANGAN
CONTOHNYA SENJATA,GADING GAJAH, EMAS, BERLIAN DAN MUTIARA
WUJUDNYA HUBUNGAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA LUAR
CONTOHNYA PERSATUAN PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN (STRESTHIN)
CONTOHNYA PERSATUAN TUKANG KAYU, TUKANG LOGAM, TUKANG KULIT DAN SEBAGAINYA
PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG UNTUK MENGAWAL PERSATUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DIAWASI OLEH RAJA
MATA WANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEDIUM JUAL BELI
SEMASA ZAMAN GUPTA MATA WANG EMAS DIGUNAKAN
PERKEMBANGAN DALAM SEKTOR PERUSAHAAN
CONTOHNYA PENGELUARAN TEKSTIL, KAIN KAPAS DAN SUTERA, BARANGAN EMAS, MUTIARA DAN BATU PERMATA
KEWUJUDAN JALAN SUTERA DARAT
KEWUJUDAN JALAN LAUT


SUMBANGAN TAMADUN INDIA KEPADA TAMADUN DUNIA HARI INI:

GELARAN MAHARAJA
MEMBENTUK BIROKRASI PENTADBIRAN
TIANG ASOKA
PERSATUAN STRESTHIN
PENGGUNAAN MATA WANG DALAM PERDAGANGAN
KOLEJ BRAHMAN
KITAB VEDA
PENGETAHUAN ASTRONOMI DIPETIK DARIPADA RIG VEDA
ANGKA BRAHMIN DAN ANGKA KHAROSTI
BINAAN SEPERTI GREAT BATH, KOMPLEKS KUIL DI GUA AJANTA DAN DI GUA ELLORA
EPIK MAHABHRATA DAN RAMAYANA
BAHASA SANSKRIT UNTUK AGAMA HINDU DAN BUDDHA
AGAMA HINDU DAN BUDDHA

SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIAMALKAN DALAM TAMADUN CHINA:

BERUBAH DARI SISTEM FEUDAL KEPADA SISTEM PENTADBIRAN BERPUSAT
PERLUASAN KUASA TELAH MELAHIRKAN EMPAYAR PADA ZAMAN DINASTI CHIN
KONSEP RAJA BERTUKAR KEPADA MAHARAJA
PEMBENTUKAN SEBUAH SISTEM PENTADBIRAN ATAU BIROKRASI AWAM
PEGAWAINYA DILANTIK OLEH MAHARAJA
MEREKA TERDIRI DARIPADA RAKYAT
PELANTIKAN PEGAWAI DIBUAT OLEH SEBUAH JAWATANKUASA DALAM SISTEM PERKHIDMATAN AWAM IAITU HON KAO TSU
PERLANTIKAN PEGAWAI BERASASKAN PENCAPAIAN MEREKA DALAM PEPERIKSAAN

PRINSIP UNDANG-UNDANG BERTERASKAN FALSAFAH LEGALISME DALAM TAMADUN CHINA:

BERTERASKAN DUA PRINSIP UTAMA
HUKUMAN BERAT
BERCORAK KOLEKTIF
UNDANG-UNDANG YANG TEGAS DAPAT MENGAWAL TINGKAH LAKU MANUSIA
TIDAK HARUS WUJUD RASA BELAS KASIHAN DALAM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAANNYA HARUS DIPELIHARA DALAM APA JUA KEADAAN
PERLU UNTUK MEMBENDUNG TINDAKAN LIAR MANUSIA
RAJA MESTI MEMILIKI KUASA YANG UTUH

SUMBANGAN UTAMA SHIH HUANG TI DALAM BIDANG PENTADBIRAN:

MEMBENTUK SEBUAH EMPAYAR
BERJAYA MENYATUKAN SELURUH KERAJAAN KECIL DI CHINA
MEMERINTAH SECARA AUTOKRATIK IAITU TEGAS DAN MUTLAK
MENGHAPUSKAN GOLONGAN BANGSAWAN DENGAN MELANTIK GABENOR DAN PANGLIMA TENTERA UNTUK MENTADBIR
MEMPERTAHANKAN EMPAYAR CHINA DARIPADA SERANGAN ORANG GASAR
MEMBINA TEMBOK BESAR CHINA

SISTEM PENDIDIKAN DALAM TAMADUN INDIA:

BERMULA PADA ZAMAN VEDIK
SANGAT MEMENTINGKAN KEAGAMAAN
AGAMA HINDU MENJADI TERAS
HANYA DIDOMINASIKAN OLEH KAUM LELAKI
GOLONGAN WANITA TIDAK BERPELUANG MENERIMA PENDIDIKAN
TUMPUAN PENDIDIKAN KEPADA PEMBELAJARAN KITAB-KITAB VEDA
BAHASA SANSKRIT MENJADI BAHASA PENGANTAR
TUMPUAN PENDIDIKAN IALAH AGAMA
PENDIDIKAN BERTERASKAN AGAMA BERTUJUAN MENYEDIAKAN MANUSIA MENGHADAPI HARI SELEPAS MATI
SEGALA HUKUM AGAMA HARUS DIPELAJARI
SUPAYA MEREKA DAPAT HIDUP SEMPURNA DENGAN NILAI-NILAI MURNI
PENDIDIKAN TINGGI DIBERI DI KOLEJ BRAHMAN
SEBELUM INI PENDIDIKAN DIBERI DI ISTANA DAN RUMAH
UNTUK MENINGKATKAN ILMU SAINS
TUJUAN PENDIDIKAN DI INDIA JUGA UNTUK MENAMBAH ILMU/ MENGATASI BUTA HURUF DAN UNTUK MENDAPATKAN JAWATAN DALAM PEMERINTAHAN


SISTEM SOSIAL YANG DIAMALKAN TAMADUN INDIA:
MENGAMALKAN SISTEM KASTA
MEMPUNYAI EMPAT KASTA UTAMA
BRAHIM, KSYATRIA, VAISYA, DAN SUDRA [BKVS]
KEEMPAT-EMPATNYA MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG BERBEZA
SISTEM INI DIIKUTI DENGAN KETAT
SEORANG LELAKI TIDAK BOLEH MENGAHWINI WANITA DARIPADA KASTA YANG BERBEZA
TIDAK BOLEH BERCAMPUR GAUL DENGAN AHLI KASTA YANG BERBEZA

KEMAJUAN DALAM BIDANG PERTANIAN TAMADUN CHINA:

MEMPERKENALKAN TENGGALA
UNTUK MEMBUAT BATAS TANAMAN
MEMPERKENALKAN KOLAR KUDA
UNTUK MEMBOLEHKAN KUDA MENARIK TENGGALA KAYU / KERETA KUDA / KERETA SORONG / PENYISIR TANAH
SISTEM PENANAMAN BERGILIR DIPERKENALKAN
UNTUK MENJAGA KESUBURAN TANAH
MEMBUAT TERES PADA KAWASAN BUKIT UNTUK PERTANIAN
MEMBINA SISTEM PENGAIRAN
CONTOHNYA TERUSAN UNTUK MEMPEROLEH SUMBER AIR DALAM PERTANIAN TERKAWAL
TERUSAN DIBINA UNTUK MENGAWAL BANJIR


SENI BINA MENGKAGUMKAN DALAM TAMADUN CHINA:

TEMBOK BESAR CHINA SEPANJANG 1500 BATU DARI KANSU KE PEKING
BANDAR-BANDAR PURBA SEPERTI CHANGAN,ANYANG,PEKING DAN LOYANG MEMPUNYAI TEMBOK YANG DIBUAT DARIPADA BATU DAN TANAH LIAT/LUMPUR
SETIAP TEMBOK TERDAPAT PINTU GERBANG YANG DIKELILINGI PARIT YANG BESAR DAN MENARA
KAWASAN DI DALAM TEMBOK MENEMPATKAN KEDIAMAN MAHARAJA CONTOHNYA KOTA LARANGAN
KUIL TERDIRI DARIPADA BEBERAPA BUAH BANGUNAN YANG MERANGKUMI TEMPAT TINGGAL, RUANG TETAMU DAN PUSAT PEMUJUAAN
PAGODA MEMPUNYAI BENTUK OKTAGON ATAU SEGI EMPAT SAMA DAN MENINGGI SEHINGGA 15 TINGKASISTEM SOSIAL DALAM TAMADUN CHINA:

TERBAHAGI KEPADA TIGA KELAS UTAMA
GOLONGAN PERTAMA IALAH GOLONGAN ATASAN
TERDIRI DARIPADA LAPISAN PENTADBIR
CONTOHNYA MAHARAJA, KELUARGANYA, PEGAWAI BANGSAWAN DAN SIDA-SIDA
KUMPULAN KEDUA IALAH RAKYAT BAWAHAN
CONTOHNYA GOLONGAN PETANI DAN ARTISAN
KUMPULAN KETIGA IALAH GOLONGAN HAMBA
KUMPULAN KEDUA DAN KETIGA MERUPAKAN KUMPULAN SOKONGAN KEPADA KUMPULAN PERTAMA
CONFUCIUS MEMBAHAGIKAN MASYARAKAT CHINA KEPADA EMPAT KELAS UTAMA
GOLONGAN TERATAS IALAH GOLONGAN SARJANA
MEREKA TERDIRI DARIPADA PEGAWAI KERAJAAN YANG BERPENDIDIKAN
YANG KEDUA IALAH PETANI
MERUPAKAN TULANG BELAKANG KEPADA EKONOMI CHINA
KUMPULAN KETIGA IALAH TUKANG
KUMPULAN KEEMPAT IALAH PEDAGANG
STRATA MASYARAKAT CHINA BUKAN BERSIFAT TEGAR
INDIVIDU DI CHINA BOLEH MENUKAR KELASNYA KEPADA KEDUDUKAN YANG LEBIH BAIK MENERUSI PENDIDIKAN

No comments:

Post a Comment